Dalslänningar tvivlar på Vattenfalls löften

Kommunalförbundet Dalsland är skeptisk till beskedet att Vattenfall ska öka på utbyggnadstakten för elnätet i Dalsland.
Vattenfall ska byta till säkrare ledningar och istället för att bygga ut 30 mil om året , som nu, kommer takten att höjas till 60 mil ledningar om året.
I Dalsland finns det runt 300 mil som ska bytas.
Robert Svensson , ordförande för Kommunalförbundet Dalsland, säger att Dalsland måste komma bort från stämpeln som ett landsdel ständigt drabbat av strömavbrott.