tvist om uppsägning på Acrivia

En anställd på det Volvo-ägda busschassiföretaget Acrivia i Uddevalla har sagts upp med omedelbar verkan med hänvisning till personliga skäl. Mannen hade stannat hemma från jobbet en dag på grund av problem i familjen.
Metallklubben hävdar nu att uppsägningen på flera punkter strider mot lagen om anställningsskydd och kommer att begära att uppsägningen ogiltigförklaras och kräva skadestånd.
Enligt Metall är det fjärde gången på ett år som företaget Acrivia velat säga upp någon av personliga skäl.