Kynnefjällsgruppen får flytta sin stuga

Vaktstugan på Kynnefjäll bevaras trots allt. Länsstyrelsen har backat och ändrat sitt tidigare beslut att inte låta aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll flytta stugan några meter, eftersom den då skulle hamna i ett naturskyddat område.
Under 20 år användes stugan av aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll som vaktade området mot provborrningar för kärnbränselavfall.