Uddevallabron fortsatt stängd

Uddevallabron är fortfarande avstängd på grund av risk för fallande istappar från kablarna.


I fredags eftermiddag stängdes bron av för andra gången på tre dagar.


Dessförinnan har det varit nedsatt hastighet en tid.


På måndag morgon fattas ett nytt beslut om bron kan öppnas för trafik igen.