Uddevallabron fortfarande stängd

Uddevallabron som stängdes av i torsdags, är fortfarande avstängd på grund av risk för fallande is. Vägverket avslutade nyligen en besiktning av bron och kom fram till att risken för fallande is fortfarande är för stor och att den måste hållas stängd. I eftermiddag kommer man att göra en ny bedömning och först då kan beslut tas om öppnandet av Uddevallabron.