Nytt förslag: Låt Dalslands sjukhus bli forskningscentrum

Dalslands sjukhus skulle kunna vara ett centrum för ett Forsknings-och utvecklingsprojekt av sjukvården. Det anser Kommittén för Dalslands sjukhus.

Kommittén har sammanställt en motion som de politiska partierna i kommunfullmäktige runt om i dalslandskommunerna kan ta som sin. Idén är att driva ett större vårdprojekt som delfinansierades av EU och som skulle ge ett nytänkande i vårdideologin.