Ingen risk för översvämning

SMHI varnar inte längre för höga flöden vattendrag i Västra Götaland. Det visar sig nu också att regnet och snön inte orsakade så höga flöden som man tidigare räknat med.

I samband med tövädret kommer det ändå vara mycket vatten i åarna och bäckarna i Västra Götaland, men det ska inte vara någon fara för översvämningar.