Landets första filmprofessor på HTU

Christer Nilson, vd för Götafilm, blir Sveriges första professor i filmproduktion.

Tjänstenfinns på institutionen för ekonomi och informatik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Christer Nillson är i grunden pedagog och har på senare år undervisat vid bland annat Dramatiska institutet och vid Högskolan för fotografi och film.