Uddevalla

Protest mot nedskärning på äldreboende

Facket på Skogslyckehemmets äldreboende i Uddevalla slår larm till Arbetsmiljöverket. Personalnedskärningarna kan leda till ohälsa och olycksfall.

Den kyrkliga stiftelsen Bräcke diakoni har tagit över tre äldreboenden i Uddevalla kommun, senast Skogslyckehemmet den 1 april. Där ska sju heltidstjänster bort och nu kräver facket en utredning av konsekvenserna.

I en skrivelse till Bräcke Diakoni, som också skickats till Arbetsmiljöverket och Socialnämnden i Uddevalla, heter det att "en sådan radikal nedskärning riskerar att leda till en kraftigt försämrad arbetsmiljö".

 Pia Kronvall, ett av skyddsombuden på Skogslyckehemmet, säger till SR Väst att de är oroade för att få en ökad arbetsbelastning och ökad ohälsa bland de anställda.

För sju år sedan fick Skogslyckehemmet fem nya tjänster. Nu försvinner de igen- med råge.

Pia Kronvall fruktar att det blir som det var före personalförstärkningen, då personalen fick springa mellan våningarna och ständigt kalla på hjälp från arbetskamraterna.