Uddevalla

Kommunen förbereder för Ikea

Kommunledningen i Uddevalla är angelägen om att Ikeabygget ska komma igång så fort som möjligt. Kommunen har satt fart på planeringen så att allt ska vara klart när arkeologerna har grävt färdigt. 

– Man har tidigarelagt en del möten så att detaljplanen kan vara färdig att godkännas av kommunfullmäktige redan i juni månad. I så fall kan en eventuell arkeologisk utgrävning komma igång snart, säger Sture Svennberg, moderat kommunalråd i Uddevalla.

Men bygget av själva varuhuset, det kan Sture Svennberg inte svara på när det kommer igång. Först måste marken schaktas bort, och det går inte att göra innan en eventuell utgrävning är klar.

Kärra å ligger också i anslutning till Ikea-tomten, och där måste man göra utfyllnader för att kunna bygga. För det krävs en vattendom – och den är inte heller klar.

Men Sture Svennberg hoppas kunna ha en bättre tidsplan klar i juli.