Uddevalla

Arkeologerna sätter spaden i marken

Arkeologer från Bohusläns museum har börjat gräva vid östra Torp i Uddevalla, där Ikeavaruhuset är tänkt att stå.

Tidigare har man hittat fornlämningar i samma område och därför är nu en arkeologisk förundersökning på gång.

Robert Hernek är arkeolog på Bohusläns Museum.

– I området som ska bebyggas finns fem fornlämningar och en förundersökning innebär att vi tar reda på vilken status de har, utbredning, ålder och om de är intressanta nog för att gå vidare till en riktig undersökning, säger Robert Hernek.

Förundersökningen kommer att ta omkring tre veckor. Hittar arkeologerna något, så ska det tas beslut om hur man går vidare. Det kan betyda att utgrävningen tar betydligt längre tid.

Redan tidigare har man hittat 8 000 år gamla boplatser och fornlämningar vid området Östra Torp i Uddevalla och arkeologen Robert Hernek tror att det kan finnas fler.

– Vi gjorde en utredning här tidigare, strax innan snön kom i december och då hittade vi tre av de fem fornlämningarna som är här. I dagsläget vet vi lite om vad det är för ålder och själva omfattningen på lämningarna, säger Robert Hernek.