Uddevalla

Eliasson värdesätter naturen

Miljön är det största hotet mot vår framtid anser diplomaten Jan Eliasson. I dag besökte han Uddevalla och Sinclairsgymnasiet.

– Vi måste tänka mer förebyggande. Om jag kan, genom mina föreläsningar, bidra till att stärka insikten om att förebygga och att tänka på att vi är gäster hos naturen så tror jag att jag kan bidra något, säger han.

Det senaste oljeutsläppet utanför Mexico ser han som ett exempel på hur människan våldför sig på naturen.

– Jag tycker det var en påminnelse om människans hybris och övermod. Vi ser inte våra begränsningar, säger Jan Eliasson.