Vänersborg

Arenan ska inte påverka barnomsorgen

Att driften av Arena Vänersborg spräcker budgeten med nästan 9 miljoner påverkar inte barnomsorgen, enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Marie Dahlin.

Men arenan sticker ändå i ögonen på många i skola och barnomsorg, som Madelene Odalgård på Vänerparkens förskola. Hon tycker det är skamligt att så mycket pengar går till arenan.

– Det är bedrövligt. Man borde satsa mer på barnen, det är ju ändå de som är vår framtid, säger hon.

Men enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, socialdemokraten Marie Dahlin, finns det ingen koppling mellan att Arena Vänersborg slukar pengar och att barnomsorgsgrupperna är för stora till exempel.

– Självklart ska inte Arenans driftskostnader påverka barnomsorgen, säger Marie Dahlin.

På frågan var pengarna ska tas ifrån, svarar hon att den pågående processen förhoppningsvis resulterar i att arenan blir billigare för kommunen.

– Från och med nästa år får vi ett tillägg, så då ser det betydligt bättre ut för arenan, så att vi ska kunna driva den med egen kraft genom de pengar vi får från kommunstyrelsen, säger hon.

Men det är ändå skattepengar både i år och i framtiden och barnskötaren Madelene Odalgård på Vänerparken tål knappt att se arenan:

– Från gården här ser man den och för min del blir jag väldigt irriterad och ilsken för att de skött det så himla dåligt, säger hon.

Enligt Marie Dahlin, måste barnomsorgen spara av helt andra skäl än arenabygget, framför allt för att barnantalet ökar. Att det kan vara svårt att förstå att det inte finns något samband mellan arenan och barnomsorg/skola, när de har samma budget, har hon förståelse för, säger hon.

– Men vi hade inte haft den budget vi har, om vi inte hade haft arenan. Vi har ju fått en ökad ram av kommunstyrelsen för att driva arenan och den är för liten.

Ramen har däremot inte ökat till barnomsorg och skola. Marie Dahlin förstår att det upplevs som orättvist, säger hon till Sveriges Radio Väst.