Mellerud

Företag satsar i Åsensbruk

Bonniersägda Bink och däckåtervinnaren Scandinavian Enviro Systems är två företag som kan bli stommen i en ny företagspark i Håfreströms bruk i Åsensbruk.

Det finns sju företag som är hyresgäster i det stora pappersbruksområdet på 36 000 kvadratmeter. Några av dem kan utvecklas och ge jobb av vitt skilda karaktärer.

Om företaget Bink satsar i Åsensbruk, handlar det om ett supportcenter till webbolag som satsar på att få annonssidor på Internet lönsamma.

Jobben på däckåtervinningsföretaget är mer av industrikaraktär.

Men utvecklingen går långsamt. Bonniersägda företaget Bink har sex anställda på plats, men det är ännu inte riktigt klart om det blir en större satsning i Åsensbruk.

Enligt företagets Mats Göthlin är företaget Bink såpass nytt att ledningen ännu inte är säker på var utbyggnaden ska ske. Besked kommer till hösten.

Scandinavian Enviro Systems, med ett nytt system för däckåtervinning, är ännu inte klar med finansieringen till en produktionsstart.

Olof Halbert som är vd för Håfreströms företagspark räknar med fler hyresgäster och för samtal med flera företag. Målsättningen är att hyra ut 20 000 kvadratmeter till år 2012. Det vill säga närmare 60 procent av hela fabriksytan.