Fiske

Förslag om hummertinor förtydligas

Fiskeriverket har inte alls föreslagit att man ska minska antalet hummertinor för fritidsfiskare. Efter uppmärksamhet i media vill verket förtydliga sig.

Enligt ett pressmeddelande vill verket förtydliga vad man egentligen har skrivit i en rapport till regeringen.

Enligt Göteborgsposten protesterar många Västkustbor mot planerna på en begränsning av antalet hummertinor till sex per person.

Men enligt Fiskeriverket så är detta bara ett av flera handlingsalternativ. Ett annat är att flytta fram starttiden för hummerpremiären.