Arbetsmarknad

Träindustrin behöver folk

För den som arbetar inom trä- och möbelindustrin ser det ljust ut. Under en femårsperiod kommer det att behöva anställas många.

Det visar en undersökning som Trä- och Möbelindustriförbundet har gjort.

Rekryteringsbehovet är som störst i Smålandslänen och i vår region, Västra Götaland.