Mellerud

Oro i Melleruds båtklubb

Oron runt Sunnanå hamn utanför Mellerud fortsätter. Nu är det Melleruds båtklubb med fyrahundra medlemmar som saknar besked från kommunen att de ska få fortsätta driva den som de gjort i minst 60 år.

De senaste åren har arrendekontraktet endast förlängts med ett år i taget och nu senast fick inte båtklubben ta hand om driften av hamnområdet.

--Jag är bekymrad över att vi blir av med hela hamnen i framtiden eftersom vi har korttidskontrakt, säger Ingela Holmgren- Gerden som är sekreterare i båtklubben.

I tisdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Mellerud att driften i hamnen när det gäller till exempel gästhamn och gräsklippning ska skötas av Sunnanå Hamnkrog.

Båtklubben har varit intresserade av driften, vilket de tidigare skött sedan 1950-talet men klubben har valts bort de senaste åren.

Denna gång känns det ännu värre för medlemmarna som är oroliga för att kommunen vill ha en kommersiell entreprenör som sköter hamnen istället för den ideella båtklubben.

--Om det blir en kommersiell entreprenör blir det förmodligen mycket dyrare båtplatser än det är nu. Vi jobbar många timmar ideellt med både underhåll och administration, säger Åke Karlsson som är vice ordförande i båtklubben.

Båtklubben har 319 båtplatser och har investerat mycket i bryggor och utrustning under de nästan 85 år klubben funnits. Klubben upplever att de har svårt att komma till tals med kommunen om den oro som finns och om hur ett arrendekontrakt ska se ut för framtiden

– Det har varit svårt när det gäller långa arrendekontrakt. Det är ettårs-kontrakt som gäller och närmast nu löper det ut den sista juni. Det är gör det svårt att investera mycket pengar, säger Åke Karlsson.