Vänersborg

Barn- och ungdomsnämnden läggs ner?

Barn- och ungdomsnämndens arbetsuppgifter kan tas över av Kommunstyrelsen. Det är ett av två alternativ efter att nämnden inte beviljades ansvarsfrihet i går.

Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Lars-Göran Ljunggren har kallat ordförandena och vice ordförandena i Kommunstyrelsen och Barn- och ungdomsnämnden till ett möte på onsdag. De skall diskutera det akuta läget som uppstått efter att Barn- och ungdomsnämnden inte beviljats ansvarsfrihet för 2009.

Ett av alternativen är att upphäva nämnden för resten av mandatperioden, året ut. I så fall tas nämndens frågor och ansvar över av ett särskilt utskott direkt under Kommunstyrelsen.

– Arbetet skall ju fortsätta och då kan nästa steg bli att inrätta ett utskott, säger Lars-Göran Ljunggren (S).

I det utskottet skall ledamöterna hämtas bland dem som sitter i Kommunstyrelsen. Att välja nya ledamöter och behålla Barn- och ungdomsnämden är ett annat alternativ, men att Kommunstyrelsen tar över är en snabbare lösning, anser Lars-Göran Ljunggren.

– Det är inte alldeles enkelt att plocka fram 26 ledamöter och ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.

Det är bråttom. Kommunstyrelsen måste den 9 juni ha ett förslag framme för att fullmäktige skall kunna fatta beslut den 23 juni. Ett alternativ är en bantad nämnd, med färre ledamöter och därmed troligen också färre partier.

– Allt är möjligt. Jag vill inte binda mig för den ena eller den andra lösningen, säger Lars-Göran Ljunggren.

Folkpartisten Lars Blomgren ser svårigheter med båda lösningarna. Han frågar sig om ledamöterna i Kommunstyrelsen skulle orka med det extra arbetet det blir att ta över Barn- och ungdomsnämndens uppgifter.

– Men en helt ny nämnd behöver inkörningstid och när den är vald är det ett  halvår kvar till att valet har givit utslag. Det är klart att det inte är lätt, säger Blomgren.