Utbildning

Svenskalektionen måste förbättras

Svenska skolbarn har blivit sämre på att läsa och förstå vad de läser under de senaste åren. Skolinspektionen har granskat 31 skolor i 25 kommuner, bland dem Äsperödsskolan i Uddevalla och Strömsskolan i Lilla Edet.

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska, eftersom den lägger själva grunden till att förstå språket.  Dessutom har man granskat undervisningen i naturorienterande ämnen. Där har tidigare studier visat på brister när det gäller att förstå och bearbeta texter.

Det är undervisningen i årskurserna fyra till sex som skolinspektionen har koncentrerat sig på.

När det gäller Strömsskolan så vill Skolinspektionen att rektorn ska se till att eleverna får skriftliga omdömen i både svenska och naturkunskap. Dessutom ska rektorn se till att lärarna har ordentlig utbildning i sina ämnen.

Det senare gäller också Äsperödsskolan i Uddevalla eftersom alla lärare där inte har tillräcklig utbildning i sina ämnen.

De flesta av de granskade skolorna får kritik på något område, och Skolinspektionens slutsats är att många inte arbetar tillräckligt aktivt med elevernas förmåga att läsa och att förstå vad de läser.