Tjuvar kollar Facebook

Inbrottstjuvar kan utnyttja Facebook. En undersökning av försäkringsbolaget Trygg Hansa visar att var tredje person i Västsverige skriver öppet om sina semesterplaner på sociala medier på internet, såsom Facebook.

Många skriver i dag det mesta av vad som händer i deras liv på Facebook. En av dem är Evelina Jordvi:

– Jag skriver allt möjligt på Facebook. Jag skrev till exempel nyss att jag är på utbildning i Borås i dag.

Enligt undersökningen som försäkringsbolaget Trygg-Hansa genomfört och som bygger på intervjuer med drygt 1 000 personer, så har omkring hälften av de intervjuade mellan 18 och 35 år har till exempel skrivit offentligt om sina semesterplaner.

Enligt undersökningen så är personer i Västsverige mer benägna än andra att dela med sig av sina semesterplaner.

Många skriver också om nya inköp de har gjort – främst unga personer.

Det många inte tänker på är risken att inbrottstjuvar kan få tag på och utnyttja informationen om semesterplaner eller nya inköp.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se