Saab

Saabbilar ska bli miljöbilar

Saab Automobile jobbar nu hårt i kamp med konkurrenterna för att alla motorer ska vara anpassade till alternativbränslen inom några år.

– Det är inte frågan om de kommer, utan när vi hinner bli färdiga med tekniken så att den är så mogen att vi kan föra in den i standardprogrammet, säger Kjell Bergström på Saab Powertrain.

Om det nu är etanol, metanol, butanol eller RME, tallolja och andra biobränslealternativ som redan finns, eller kommer att finnas, på tappen i framtiden så jobbar Saab på att alla deras bilar ska kunna köras på alternativ till den fossila bensinen eller dieseln. Redan nu kan alla nytillverkade Saabar med tändstiftsmotorer gå på biobränslen.

– Alla Saabs gnisttända motorer är klara redan i dag, säger Kjell Bergström.

Nästa steg är att också dieselmotorerna ska kunna köras på  biobränslen. Det skulle innebära att i princip alla Saabbilar om några år skulle klassas som miljöbilar med dagens definition.

Men Saab är inte ensam om detta, för alla biltillverkare vet att den här anpassningen  kommer att bli nödvändig och att gränsvärdena för hur mycket en miljöbil kommer att få släppa ut också kommer ett bli betydligt strängare än i dag.

– Det sker en omstrukturering av hela branschen, säger Kjell Bergström, chef för Saab Powertrain.