Vård och omsorg

För lång väntan för cancerpatienter

NU-sjukvården ska bli bättre på att ta emot cancerpatienter. Som det är nu tvingas patienter vänta längre än de fastställda väntetiderna innan de får komma till en läkare.

Urologin är det område som klarar väntetiderna sämst.

De åtgärder som behövs är rekrytering av läkare, och bättre utbildning för att säkra att registreringar av väntande patienter blir korrekt.

NU-sjukvårdens styrelse har nu gett sjukhusdirektör Sten Axelsson uppdraget att se till att NU-sjukvården omedelbart klarar cancergarantin.