Vård och omsorg

NU-sjukvårdens pengar räcker inte

NU-sjukvården går mot ett nytt underskott i ekonomin. Enligt den senaste prognosen kommer budgeten i år att överskridas med 85 miljoner kronor.

Det beror till största delen på att personalkostnaderna blivit högre än beräknat, inte minst anlitandet av bemanningsföretag.

Om prognosen håller kommer NU-sjukvården att ha dragit på sig underskott på sammanlagt drygt 300 miljoner kronor på tre år.

Västra Götalandsregionen som helhet väntas göra ett överskott på 350 miljoner kronor i år.