Trafik

Bilister är "ögontjänare"

Mer än hälften av bilisterna kör för fort. Det konstaterar Motormännen som genomfört dolda hastighetskontroller på 19 platser runt om i landet.

När mätningarna gjordes om, med synliga kontroller, sjönk andelen fortkörare till var femte trafikant. Omkring 5 000 trafikanter har granskats.

Motormännens slutsats är att det skulle vara enkelt att få fler att följa trafikreglerna om det fanns fler synliga poliser på vägarna. Risken för upptäckt är helt avgörande för hur många som håller sig till reglerna.