Miljö

Översvämningar i Vänern ska hindras

Länsstyrelsen i Västra Götaland får ett bidrag på 250 000 kronor från Länsförsäkringar.

Pengarna ska gå till en förstudie om hur man kan förhindra översvämningar i Vänern i framtiden.

Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Värmland får pengar, och de avsätter själva 350 000 kronor tillsammans med kommunerna runt Vänern.

Förstudien ska vara klar i slutet av november i år.