Mellerud

Oklart om överklagan

Det har gått en vecka sedan tingsrättsdomen kom i det uppmärksammade Sunnanå-fallet. Men än är det inte klart om det blir någon överklagan till hovrätten.

Åtta personer blev fällda för tjänstefel eftersom de hade beviljat två bygglov för sammanlagt 48 flytande sjöbodar vid Sunnanå hamn utanför Mellerud år 2006.

Det var sju politiker i den dåvarande Bygg- och miljönämnden och en stadsarkitekt i melleruds kommmun som fick 40 dagsböter vardera i straff.

Det är oklart om någon part kommer att överklaga domen till hovrätten och den andra juni går den tiden ut.

Åklagare Sune Johansson funderar på saken. Åklagaren anser att bötestraffet blev för milt och han är inte heller nöjd med tingsrättens bedömning av stadsarkitektens uppsåt när han beviljade ett bygglov.

Politikernas sju advokater kommer att träffas till veckan för att diskutera ett eventuellt överklagande och stadsarkitektens advokat säger att hon och hennes klient funderar på saken.

Eftersom de åtta dömdes till böter måste hovrätten ge prövningstillstånd för att det ska bli ytterligare en juridisk omgång. Hovrätten kan ge prövningstillstånd om hovrätten anser att fallet är tillräckligt intressant för att tas upp.Charlotte Andersson

charlotte.andersson@sr.se
0532-15880