Konsument

Skogsfastigheter efterfrågas

Det är en ökad efterfrågan på skogsfastigheter, konstaterar olika skogsorganisationer. Prisökningen är på mellan fem och tio procent.

Fastighetsköpen finansieras ofta av att köparen fäller skog på fastigheten. När priset för timmer är högt driver det också upp priset för fastigheten.