Vård och omsorg

Samtal bättre än sjukgymnastik

Samtalsterapi kan vara bättre än tradtitionell sjukgymnastik för vissa patienter när det gäller att komma tillbaka till arbetslivet. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska Akademin.

I studien har man följt över 300 sjukskriva med liknande skador under tio år.

Resultatet visar att de som kände en motivation och drivkraft till att börja arbeta igen snabbare kom tillbaka till jobbet än de som var osäkra och tvivlade på sin arbetssituation.

De högmotiverade skulle kanske kunna klara sig med en sjukgymnast som agerar som en coach och inte behandlar patienten med traditionell behandling, säger en av forskarna.

De som saknar motivation eller har dålig livskvalitet skulle kanske ha mer nytta av samtalsterapi än sjukgymnastik.

Helt klart är i alla fall att pesronliga faktorer betyder stor mycket när det gäller att återlämta sig från liknande skadior eller sjukdom.