Politik

V vill göra busskort billigare

Vänsterpartiet vill satsa pengar på folkhögskolorna i sitt förslag till budget för Västra Götalandsregionen samt sänka kostnaden för Regionen runt-kortet.

I dag presenterade Vänsterpartiet sitt förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011. Den viktigaste frågan under de kommande åren blir stat, kommuner och landstingskommuner ska hantera den växande arbetslösheten och då framförallt ungdomsarbetslösheten.

I Västra Götaland satsar partiet på folkhögskolorna, som de menar är en viktig utbildningsform för dem som ännu inte har kommit in i arbetslivet.

Att sänka priset på Regionen runt-kortet i kollektivtrafiken är en annan punkt. 500 kronor vill Vänsterpartiet att det ska kosta.

300 miljoner ska också avsättas för att hantera problemet med ojämställda löner.