Politik

Tvetydigt om skattehöjning

De rödgröna partierna i Uddevalla föreslår skattehöjningar – som de hoppas att de slipper genomföra.

Allt beror på hur det går i både kommunvalet och riksdagsvalet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog i ett gemensamt budgetförslag nyligen en skattehöjning med 35 öre. Solidariskt Uddevalla, SU, som i valet byter skepnad till Miljöpartiet, föreslår en höjning med 25 öre. Men i båda fallen beror det på hur det går i riksdagsvalet.

Om det blir regeringsförändring kommer det ju mer pengar till kommunerna. Där har vi en samsyn som gör att vi kan diskutera om vi behöver en skattehöjning eller inte, säger Gunilla Magnusson, som sitter i kommunfullmäktige för SU och är ordförande för Miljöpartiet i Uddevalla.

Så om det blir rödgrön seger i kommunvalet och borgerlig seger i riksdagsvalet blir det skattehöjning i Uddevalla. SU:s förslag ger drygt 21 miljoner kronor och de ska till största delen satsas på skolan.

Vi vill öka lärartätheten, speciellt i grundskolan, och ha litet färre barn i grupperna i förskolan. Inom gymnasieskolan är det mer den stödjande verksamheten vill satsa på, som till exempel assistenter som tagits bort, säger Gunilla Magnusson.

Solidariskt Uddevallas budgetförslag innebär också att vårdnadsbidraget försvinner och att privatiseringen inom äldreomsorgen stoppas.

– Vi är inte emot att verksamheter privatiseras och drivs av andra. Men vi vill mer ha ett underifrånperspektiv och inte att man från politiken ska besluta att en viss del ska drivas på det ena eller andra sättet, säger Gunilla Magnusson.