Bilindustrin

”Svenska bilar ska använda svenska drivmedel”

Näringslivsminister Maud Olofsson (C) vill att vi ska slopa importen och bli självförsörjande. Hon anser att svenska bilar ska gå på svenskt drivmedel.

– Jag tror att det är full möjligt. Eran av olja har ju varat i hundra år och vi är väldigt beroende av den. Men sett till den teknikutveckling vi har nu ser ju jag enorma möjligheter när det gäller att själva producera egna bränslen, säger Maud Olofsson.

Med hjälp av biodrivmedel ska Sverige kunna minska både oljeberoendet och koldioxidutsläppet.

Som ett gott exempel pekar Maud Olofsson på Gotland som redan i mitten av 90-talet presenterade sin vision att bli självförsörjande 2025.

Men någon tidsram för när detta faktiskt kan ske i hela landet har hon inte. Däremot har regeringen satt upp mål om att den så kallade fordonsparken ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030, vilket är ett steg på vägen.

Nyckeln är, enligt Maud Olofsson, mer pengar till teknik och forskning. Förutsättningarna tycker hon redan att vi har.

– Sverige tillhör de länder som kanske har störst möjligheter av alla att göra den här omställningen. Vi har jättemycket skog och biomassa, bra teknik att göra biogas av avfall och en hel fordonsindustri om är van att konkurrera på världsmarknaden.

– Vi är ockå ett litet land med medvetna konsumenter som har starka krav på miljövänliga lösningar.