Bilindustrin

Saab väljer etanol

Saab satsar på biodrivmedel i tanken, trots att drivmedlet varit ifrågasatt.

I dagens bilar är det etanolen som är central. Men drivmedlet har varit ifrågasatt och då handlar det om i fall framställningen är till mer skada än nytta för miljön.

I dag skingrade Pål Börjesson, forskare i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högkola, tvivlen.

– Etanolen leder till åtminstone en 70-procentig reduktion av växthusgaser jämfört med bensin. Och vi har ett system där man använder biprodukten som djurfoder och då får vi en lite större klimatnytta när vi gör det.

Saab och alla andra som satsat på etanolen kan andas ut, i vilket fall enligt den forskningsrapport som kom i dag och som för första gången i Sverige har analyserat vilken miljöpåverkan biodrivmedlen har.

Bäst i klassen var biogas från gödsel, där var den så kallade klimatnyttan 140 procent.

– Det är ju lite konstigt att uttrycka det att nyttan kan bli mer än hundra procent, men det är just när man tar hänsyn till om man utnyttjar gödsel i det här fallet för biogasproduktion.

Man kan säga att vi får en dubbel klimatnytta i det här fallet och det är därför det kan bli över hundra procent, säger Pål Börjesson som ändå inte tycker att procentsatserna är särskilt viktiga.

– Egentligen är det ointressant att ställa de här biodrivmedlen mot varandra, man kan bara konstatera att de leder till en stor klimatnytta jämfört med fossila drivmedel. Alla behövs.

Evelina Myrbäck
evelina.myrback@sr.se
0522-67 00 57