Politik

Få känner till regionpolitikerna

De ledande politikerna i Västra Götalandsregionen är fortfarande anonyma för de flesta som bor här, och de är inte särskilt populära. Det visar den årliga enkäten från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.

Västra Götalänningarna tycks ha accepterat storleken på regionen. Bara 16 procent vill ha en mindre region. Det vanligaste svaret är: Det är bra som det är.

Men förtroendet för dem som styr regionen, alltså politikerna, sviktar fortfarande. Det skedde ett trendbrott för fem år sedan, då förtroendet ökade och sedan har det stabiliserats.

Men det är bara 17 procent som tycker att Regionstyrelsen, det högsta politiska organet, sköter sitt arbete bra eller mycket bra.

Å andra sidan är det bara 13 procent som svarar ganska dåligt eller mycket dåligt. En tredjedel svarar varken bra eller dåligt och så många som 37 procent har ingen uppfattning alls.

– Regionpolitikerna är relativt sätt okända, säger Sanna Johansson som gjort SOM-undersökningen.

Medborgarna har större förtroende för sina ledande kommunpolitiker, och dessutom har fler en åsikt om kommunpolitikerna. De är alltså något mer populära och mer kända än kollegerna i regionen.

– Kommunen är man nära, kommuner har hand om barnomsorg och äldreomsorg, säger Sanna Johansson.

Bara var tredje invånare kände förra året till de två tungviktarna, moderaten Johnny Magnusson, och socialdemokraten Roland Andersson. Andersson som lämnade sitt uppdrag nyligen har varit ledande politiker ända sedan regionen bildades 1999.

Högst betyg av regionpolitikerna får Johnny Magnusson, plus 3 på en skala från minus 5 till plus 5. Roland Andersson avslutade sin karriär som regionens högst uppsatta politiker med betyget minus 3.