Sotenäs

Lotsbåt från Smögen k-märks

Lotsbåten Heimdal från Smögen är ett av de åtta svenska fartyg som ska k-märkas.

En av de åtta som k-märks nu i den allra senaste omgången är alltså lotsbåten Heimdal med hemmahamn på Smögen. Men fartyget har en längre historia med fler hemadresser än så. Det byggdes på

30-talet på Marstrand för att fungera som lotsbåt vid Göteborgs lotsstation på Ängholmen och senare Långedrag.

1957 tog Sjöfartsverket över Heimdal och hon fick bli tjänstebåt vid Vinga lotsplats till slutet av 60-talet när den nuvarande ägaren köpte henne och hämtade hem henne till Smögen.

Där har fartyget i dag samma exteriör och skick som när den var tjänstebåt.

K-märkningen är en frivillig överenskommelse mellan Sjöhistoriskas museet och båtägaren om att båten ska bevaras så att den kan säga något om flydda tider även för kommande generationer.