Arbetsmarknad

Fler är utan arbete

Arbetslösheten ökade i april i år jämfört med april förra året. 483 000 personer var arbetslösa, eller 9,8 procent av arbetskraften.

483 000 personer är 80 000 fler än för ett år sedan.

Statistiska centralbyråns siffror visar också att sysselsättningen ökar för männen och minskar för kvinnorna.