Vänersborg

Misshandlade familjen – nu döms han

En man bosatt i Vänersborg döms till tre års fängelse för att ha slagit sin fru och fem barn under flera års tid.

Barnen hade flera gånger under årens lopp berättat om att pappan slog dem och deras mamma. Vid ett tillfälle inledde Socialnämnden en utredning, men den la de ner utan att något hände.

Några år senare gjorde skolsköterskan vid barnens skola en polisanmälan som nu resulterat i rättegång och fängelsedom.

Mannen säger att han inte är skyldig – annat till att ha använt fula ord och svordomar mot barnen och frun, men att han inte menade något illa och att uttryck som ”jag ska döda dig” tillhör hans vanliga språkbruk.

Tingsrätten menar att mannen har utsatt barnen och hustrun för systematiska övergrepp och upprepat allvarliga kränkningar mot den personliga integriteten som varit menade för att skada hustruns självkänsla.

Mannen ska, förutom sitt treåriga fängelsestraff, också betala skadestånd på drygt 350 000 kronor till hustrun och barnen.