Uddevalla

Rättvisemärkt Uddevalla

Nu kan Uddevalla beteckna sig som en Fairtrade City. Diplomeringen innebär att kommunen arbetar aktivt med att öka informationen och konsumtionen av rättvisemärkta produkter.

För att få kallas en Fairtrade City måste det finnas ett visst antal rättvisemärkta produkter i butiker, restauranger och hotell.

– Det handlar om att olika aktörer i Uddevalla ska samverka för en mer etisk och rättvis handel genom att öka utbudet av Rättvisemärkt och att informera om vad det står för, säger miljösamordnare Pia Svensson.

Kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen får ta emot diplomet vid nationaldagsfirandet 6 juni på Gustafsberg.