Vänersborg

Vänersborg löser nämndkrisen

I dag kan Barn- och ungdomsnämndens öde avgöras i Vänersborg. Ordförandena i nämnden och Kommunstyrelsen sitter i möte.

Just nu sammanträder presidierna, alltså ordförandena och vice ordförandena, i Kommunstyrelsen och Barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade i förra veckan att inte ge Barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet. Det finns nu två alternativ. Det ena är att det väljs nya ledamöter till nämnden. Det andra är att nämnden upplöses för resten av mandatperioden, alltså året ut och att Kommunstyrelsen tar över ansvaret genom ett särskilt utskott.

Kommunfullmäktige skall besluta hur det blir på sitt sammanträde den 23 juni. Och senast den 9 juni skall Kommunstyrelsen ha ett färdigt förslag,