Åmål

Populär utbildning i lieslåtter

Allt fler ängar får vissna ner utan att någon slår dem. Det vill länsstyrelsen råda bot på med att utbildningar i lieslåtter. Utbildningarna är populära. Den senaste var i Edsleskog utanför Åmål.

Utbildningen hade 30 deltagare.

– Vi ordnar kurser därför antalet hävdade ängar är på utdöende. Antalet minskar med en rasande fart. Det här är ett försök med att få upp intresset för ängsskötsel, säger Katrin McCann vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ängar som är hävdade rymmer mängder med växter och djur som behöver ängen för att överleva. På Skackeruds gård har brödraparet Sven och Erik Nilsson skött ängarna minutiöst i över 50 år.

– När man har rätt teknik, rätt inställning på lien och låter lien göra jobbet, är det en fröjd att slå, säger Katrin McCann när hon ser över slänterna ner mot sjön Edslan.

Det är hälften män och kvinnor på kursen. En av dem är Eva Larsson från Bengtsfors som har köpt en helt ny lie.

– Den ska jag slå med på torpet. Det är snällt mot naturen att använda lie. Dessutom är det lugnt och tyst jämfört med en röjsåg, säger Eva Larsson