Mellerud

Sunnanåpolitiker hoppar av

Socialdemokraten Bo-Erik Larsson i Melleruds kommun har avsagt sig alla sina uppdrag. Larsson satt med i den byggnadsnämnd som fälldes för tjänstefel i rättegången om Sunnanå hamn.

Bo-Erik Larsson satt i byggnadsnämnden som fälldes för tjänstefel i samband med Sunnanå hamnrättegången och till TTELA säger ha att det kan vara en del av orsaken men några fler kommentarer vill han inte lämna.

Robert Svensson (C), kommunalråd i Mellerud, säger så här till Radio Väst.

– Jag beklagar att Bo-Erik har tagit det här steget, när väl kompetenta fritidspolitiker räds uppgiften är det allvarligt för demokratin.

Han betonar att fritidspolitikerna har handlat i god tro, och han har tidigare sagt till Radio Väst att det inte kommer att bli lättare att hitta folk som vill åta sig politiska uppdrag efter det här.

Angående kommentarer på nätet, från folk som tycker att det är bra att de dömdes säger Robert Svensson:

– Jag tycker vissa uttrycker sig oerhört vårdslöst. Man vet inte hur demokratin fungerar när man tror att fritidspolitiker gör det för pengarnas skull.

Bo-Erik Larsson är ersättare i kommunfullmäktige i Mellerud.