Lilla Edet

Funktionshindrade har inte råd att jobba

Funktionshindrade i Lilla Edet kan tvingas lämna sina jobb eller flytta från kommunen om inte avgiftsnivån för resor till och från arbetet sänks.

Det skriver Synskadades Riksförbund i ett öppet brev till de lokala politikerna.

– Konsekvensen blir att funktionshindrade inte har råd att arbeta när avgifterna höjs så här mycket, säger Ulf Olausson, ordförande på synskadades riksförbund.

Under 2009 betalade funktionshindrade i Lilla Edet ca 14 000 kronor för arbetsresor med taxi till Göteborg och 9 000 kronor för resor till Trollhättan. 2010 höjdes egenavgiften för arbetsresor och kostanden är nu fem gånger så hög.

Bjarne Färjhage, centerpartistiskt kommunalråd och en av dem som var med och beslutade om att ta bort arbetsresorna, säger så här om situationen:

- Jag kan ha en viss förståelse för att det finns en besvikelse, för vi har haft en särskild taxa för resor för funktionshindrade, säger han

Joakim Jacobzon
joakim.jacobzon@sr.se
0522-67 00 25