Sämre service när staten tar pengar från Lilla Edet

- Regeringen talar om för landets 30.000 fritidspolitiker att de ingenting begriper. Så säger Bjarne Färjhage, centerpartistiskt kommunalråd i Lilla Edet efter regeringens vårproposition. I hans kommun ska regeringen dra in 2.540.000 kr för att sedan efter ett år betala ut ungefär en miljon i riktat statsbidrag till barnomsorgen.
- Det blir oerhört tufft att dra in de pengarna, säger Bjarne Färjhage. Det kommer att märkas mycket i den kommunala servicen.