Fler ambulanser krävs när sjukhusen organiseras om

I framtiden kommer det att behövas mycket fler ambulanser i Västra Götalands-regionen, om vården ska vara på samma nivå som nu. Det blir många fler transporter mellan NÄL och Uddevalla, exempelvis, när NÄL ska bli det fullt utrustade akutsjukhuset.
Det skriver ambulansexperterna i något som kallas ”Regionala rådet för prehospital akutsjukvård”. Rådet har författat ett remissvar till regionenes strukturutrening som handlar om hur vården ska vara organiserad i framtiden.
Rådet skriver dels att fler ambulanser krävs i framtiden, när det blir längre att köra till närmaste akutsjukhus, dels att personalen måste få bättre utbildning.