Strukturförslaget oroar i Strömstad

Personalen på avdelning 2 på Strömstads sjukhus är rädd för vad som kommer att hända om förslaget att ta bort alla platser för sluten vård i Strömstad genomförs.

I sitt remissvar på regionens strukturutredning skriver de att det kommer att bli en oerhörd koncentration av resurser till den södra delen av regionen.

De tycker istället att man kan utveckla specialistsjukvården vid Strömstads sjukhus med planerad vård.