JämO breddar väger för kvinnliga brandmän

Jämställdhetsombudsmannen satsar på att bredda vägen för kvinnliga brandmän - och det har inneburit förändringar i bland annat i Lilla Edet, Uddevalla och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med Vänersborg Trollhättan Färgelanda och Mellerud:

Än så länge finns det bara ett 20-tal kvinnliga brandmän i Sverige. Men fler är på gång i och med en ny utbildning i Räddningsverkets regi.
Därför har Jämställdhetsombudsmannen JämO bearbetat 37 räddningstjänster - bland dem alltså Lilla Edet, Uddevalla och i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund där Trollhättan,Vänesrborg Färgelanda och Mellerud ingår. Praktiska grejer tycks vara enklare att lösa än sociala och organisatoriska. Alltså det är lättare att ordna sånt som skilda toaletter och omklädningsrum och skyddskläder som passar, än det är att ordna sånt som en plan mot sexuella trakasserier eller hur man gör med deltidsbrandmän som är hemma för vård av sjukt barn. En knepig sak för brandkårerna är hur man ska lösa det för gravida rökdykare, som utsätts för giftig rök - de flesta räddningstjänsterna hade ingen plan för sånt innan JämO satte igång. Nu är det mesta löst med hjälp av omplaceringar under graviditeten.
Lasse Wieslander