Svensk fiskerikontroll utreds

Den svenska fiskerikontrollen ska utredas.
Under onsdagen gav jordbruksministern uppdraget till ekonomistyrningsverkets generaldirektör.

Utredaren har tid på sig till siste december nästa år med att utreda fiskerikontrollen och ska föreslå förbättringar om det behövs.