Västra Götaland

Svårt att upptäcka förskingring

Det är svårt att upptäcka förskingring med löpande småsummor. Det menar man på länsstyrelsen efter att SR Väst avslöjat att en god man i Västsverige är misstänkt för att ha tagit pengar från sina huvudmän.

En västsvensk kvinna misstänks för att ha förskingrat minst 45 000 kronor i sitt uppdrag som god man för tre förståndshandikappade kvinnor och en äldre kvinna. Förskingrandet ska ha pågått under ett par års tid innan det upptäcktes och polisanmäldes.

Det är överförmyndaren i kommunen som kontrollerar god mannens redovisning av ekonomin. Därefter gör även Länsstyrelsen stickprovskontroller på överförmyndarens granskning.

Men handlar det om en förskingring med löpande småsummor är det enligt Lars Schill, som är länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och sköter tillsynen av överförmyndare, svårt att upptäcka.

– Det är jättesvårt, då får man nästan höra med någon annan person. Ska man komma åt det får man jobba mycket mer, säger Lars Schill.

Om en god man köper något, exempelvis en tv, måste då överförmyndaren besöka huvudmannen för att se om denne verkligen har fått en tv. Något som överförmyndaren sällan har resurser att göra. För att upptäcka fel granskas alla köp istället noga och överförmyndare tittar efter avvikelser.

Behövs det mer resurser?

– Ja, det är alltid önskvärt med mer resurser till det här, för det här är ju trots allt de svagaste som inte kan skydda sig själv alls, säger Lars Schill.

Kristina Stulken
kristina.stulken@sr.se
0522-67 00 25