Uppmärksammad bibliotekschef tar hand om kulturen i Uddevalla

Uddevallas nya kulturchef kommer att heta Conny Äng, som idag är chef för stadsbiblioteket i Norrköping. Beslutet ska fattas av kommunstyrelsen i Uddevalla på fredag men enligt Norrköping Tidningar så är anställningsavtalet redan underskrivet.

Conny Äng har blivit uppmärksammad för att på ett framgångsrikt ha förnyat och öppnat upp Norrköpings stadsbibliotek och lockat mnånga nya besökare.