Trafik

Ingen förundersökning om tågolycka

Det blir ingen förundersökning om felaktigheter vid tågolyckan i Stenungsund för två veckor sen när två unga kvinnor omkom.

Åklagare Sune Johansson har inte hittat någonting som tyder på att lokföraren gjort något fel eller att det skulle ha varit fel på signalanordningen.

Statens Haverikommission utreder dock olyckan vidare för att undersöka om signalerna vid övergången fungerade ordentligt. Flera vittnen har sagt att tiden mellan signalen började och att kvinnorna blev påkörda var kort.