Förhöjt terrorhot i Sverige

Säkerhetspolisen höjer terrorberedskapen i Sverige. Orsaken är en ökad hotbild, uppger Säpochefen för TT.

Säpo ser ett ökat terrorhot mot Sverige och chefen Anders Danielsson har beslutat att höja beredskapen. Nu höjs hotnivån ett steg, från lågt hot till förhöjt. Det motsvarar en höjning från nivå två till tre på en femgradig skala.

Beslutet fattade han i mitten av september och han informerade omedelbart regeringen.

– Detta är en sammanvägd bedömning av avsikt att begå brott och förmåga att begå brott, säger Danielsson som förklaring till beslutet.

– Det finns ett specifikt hot i Sverige. Men att vi nu ligger på förhöjd nivå innebär att vi har bra kontroll på situationen. Vi säger att det inte finns något omedelbart hot, förklarar Säpochefen, som inte särskilt ingående vill konkretisera vad omedelbart betyder.

– Det är inte i dag, det är inte i morgon utan längre fram än så.

Enligt Anders Danielsson har Sverige aldrig tidigare haft ett terrohot på den här nivån.

Han uttalar sig inte om någonting som skulle kunna antyda var i Sverige eller vilka kretsar här som ligger bakom hotet. Inte heller vilka anknytningar som finns till utlandet, eller ens om sådana anknytningar finns.

Inte då heller om det finns något samband till de senaste dagarnas uppgifter från USA. Dessa talar om att terrorister med anknytning till al-Qaida ska vara på väg från Pakistan till Europa för att genomföra spektakulära terrorattacker.

– Skälet till att vi höjt hotbilden har många ingredienser. Var det närmare har sitt ursprung, i vilket land om det är ett land över huvud taget, det vill jag absolut inte lämna några uppgifter om. Det finns en risk att det kan försvåra våra möjligheter att undanröja hotet.

På frågan om höjningen av beredskapen kommer märkas bland medborgarna, svarar Danielsson:

– Nej, inte typiskt sett, men det är klart att någon kanske ser någonting.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål är för dagen extraordinärt tystlåten.

– Om det pågår några förundersökningar eller om någon gripits vill jag inte svara på av utredningsskäl och av alla skäl i världen, säger Lindstrand till TT.

Han vill därmed inte heller svara på var i Sverige den "förändrade aktiviteten" ska ha noterats eller om islamister ligger bakom den upptrappade hotbilden.

Han lämnar dock öppet för att han eventuellt kan lämna kommentarer senare i dag.

I den text som lagts ut på hemsidan skriver Säpo att bedömningen baseras på underrättelseinformation om "förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige". Vilka miljöerna är, var de finns och vilka aktiviteter som registrerats där vill Danielsson inte yttra sig om.

– Nu måste vi reducera hotet, om vi kan det. Vi kan också komma fram till att vi ändrar hotbilden tack vare bättre kunskap om läget. Detta är en komplex fråga. Vi kan rent teoretiskt ändra oss nästa vecka.

Att reducera hotet kan innebära att frihetsberöva den eller de personer som hotar. Anders Danielsson vill inte säga om några frihetsberövanden redan skett.

– Det kan jag tyvärr inte säga något om. Av flera skäl kan jag inte säga något. Det skulle försvåra för oss att lösa uppgiften. Om vi nu inte har anhållit någon så kan ett svar försvåra att anhålla någon.

Säpo vill inte säga om det finns ett samband, men de senaste dagarna har västerländska säkerhetstjänster varnat för terrordåd i Europa.

Terrorutbildade islamister med europeiska pass ska ha kommit till Europa, eller är på väg, från läger i Pakistan för att genomföra spektakulära attacker mot europeiska städer. Ingen enskild stad eller enskilt land har nämnts specifikt.

Attentaten skulle likna räderna i Bombay i Indien 2008, har säkerhetskällor sagt till brittiska Sky News. Kraftigt beväpnade män attackerade bland annat lyxhotell och en stor tågstation. 166 människor dödades.

Säkerhetstjänsterna ska ha fått informationen när de förhörde en 36-årig tysk medborgare, som i juli greps i Kabul.

CIA-chefen Leon Panetta sade i onsdags i Pakistan att målen tycktes vara "mjuka", såsom turistattraktioner och offentliga platser. Han nämnde att det rör sig om tiotals farliga personer.

– Om man inte har dödat eller fångat alla 24 till 36, hur kan man vara säker på att planen har omintetgjorts? sade han till pakistanska säkerhetsansvariga.

(TT)